RODO

Deklaracja dot. ochrony danych

Poniżej znajdują się informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej / specjalisty ds. ochrony danych

Osoba odpowiedzialna zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia głównego UE w sprawie ochrony danych  (rozp. w spr. ochr. danych) to

GWE POLBUD Spółka z o.o.

Ul. Demokratyczna 89/93 , 93-430 Łódź

Telefon +48 42 638 89 30, e-mail: info@gwe-polbud.pl

Kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych można nawiązać pod adresem:                                  
bag-datenschutz@bauer.de
lub listownie z dopiskiem „Specjalista ds. ochrony danych“.

Rejestracja informacji ogólnych

W przypadku czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, a więc bez rejestracji bądź przekazywania nam innych informacji, gromadzimy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Rejestracji podlegają między innymi: treść żądania (konkretna strona), data i godzina zapytania, ilość danych, przeglądarka internetowa i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny, nazwa domeny dostawcy usług internetowych, tak zwany Referrer-URL (każda strona, z której uzyskali Państwo dostęp do naszej strony internetowej), status dostępu i adres IP.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f rozp. podst. w sprawie ochrony danych Bez tych danych dostarczanie i prezentacja treści strony internetowej nie byłoby po części możliwe ze względów technicznych. Z tego względu rejestracja tych danych jest niezbędna. Ponadto wykorzystujemy anonimowe informacje do celów statystycznych. Są one pomocne przy optymalizacji oferty i strony technicznej. Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli plików dziennika w razie podejrzenia sprzecznego z prawem wykorzystania naszej oferty.

Pliki cookie (ciasteczka)

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki cookies umożliwiające ponowne wykrycie wielokrotnego korzystania z naszej oferty przez tego samego użytkownika/posiadacza łącza internetowego. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze. Ich zadaniem jest pomoc w stworzeniu bardziej przyjaznej dla użytkownika i skutecznej oferty internetowej. Są to zwykle cookies tymczasowe, usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zalicza się do nich szczególnie sesyjne pliki cookie. Zapisują one tzw. ID sesji, dzięki którym różne zapytania Państwa przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Umożliwia to ponowne rozpoznanie komputera po ponownym wyświetlaniu naszej strony internetowej. Sesyjne pliki cookie zostają usunięte po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki. Te pliki cookie przekazują jednak częściowo informacje, umożliwiające automatyczne ponowne rozpoznanie komputera. Ponowne rozpoznanie następuje na podstawie adresu IP zapisanego w plikach cookie. Uzyskane w ten sposób informacje umożliwiają identyfikację podczas kolejnych wizyt na stronie oraz łatwiejszy dostęp do strony.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f rozp. podst. w sprawie ochrony danych Istnieje możliwość konfiguracji ustawienia przeglądarki odpowiednio do Państwa życzeń i np. odrzucenia plików cookie podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że może to skutkować brakiem możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Stosowanie systemów do analizy stron internetowych

Nasze strony internetowe wykorzystują oszczędny pod względem wykorzystania danych serwis do analizy stron internetowych Matomo w celu analizy statystycznej dostępu użytkowników. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f rozp. podst. w sprawie ochrony danych Do analizy zachowań użytkowników strony internetowej serwis Matomo wykorzystuje pliki cookie. Informacje użytkowe wytworzone przez plik cookie (łącznie z zaszyfrowanym adresem IP) są przesyłane na nasz serwer i zapisywane w celu późniejszej analizy i optymalizacji treści naszych stron. Przed przekazaniem adresu IP na nasz serwer adres podlega zaszyfrowaniu, dzięki czemu użytkownik pozostaje anonimowy. Informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej oczywiście nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że w drodze wyjątku zobowiązujemy ich do tego na podstawie obowiązujących przepisów.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zapis i analizę tych danych, istnieje możliwość blokady zastosowania cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; może to jednak spowodować brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej, ponieważ przeglądarka blokuje wówczas wszystkie pliki cookie, a nie tylko ten plik cookie, który zostaje zapisany w Państwa komputerze w celu analizy. W przeciwnym razie można tu w dowolnej chwili, jednym kliknięciem myszy sprzeciwić się zapisowi i wykorzystaniu tych plików. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zostaje zapisany plik cookie Opt-Out, co skutkuje brakiem możliwości gromadzenia danych sesji przez Matomo. Usunięcie plików cookie z komputera (np. korzystanie z trybu prywatnego lub incognito przeglądarki) skutkuje tym, że zostaje usunięty także plik cookie Opt-Out i ew. wymaga ponownej aktywacji przez użytkownika, aby zablokować zapis na komputerze pliku cookie do analizy.

Biuletyn / powiadomienia o wakatach

W przypadku rejestracji do jednego z naszych biuletynów, zapisujemy wprowadzone przez Państwa dane w celu przesyłania biuletynu oraz informowania o kwestiach istotnych dla danej usługi lub rejestracji. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a rozp. podst. w sprawie ochrony danych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f rozp. podst. w sprawie ochrony danych analizie poddawana jest ponadto częstotliwość kliknięć i wywołań strony. Dane osobowe są zapisywane na zabezpieczonych serwerach naszego podwykonawcy i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Warunkiem otrzymywania biuletynu jest podanie prawidłowego adresu e-mail. Podanie dodatkowych, oddzielnie oznaczonych danych jest dobrowolne. Umożliwiają one indywidualne zwrócenie się do użytkownika. Zapisany jest ponadto IP, za pośrednictwem którego zarejestrowano się w biuletynie oraz data i godzina zamówienia biuletynu. Dane te służą jako dowód w razie nadużycia, jeżeli w biuletynie zgłoszono adres e-mail, który w rzeczywistości należy do kogoś innego. W każdej chwili można wycofać zgodę na przesyłanie biuletynu. Sprzeciw można wyrazić, klikając odpowiedni link w każdym e-mailu z biuletynem lub przesyłając wiadomość do wskazanego powyżej specjalisty ds. ochrony danych. Do rejestracji w naszym biuletynie NewsClick oraz biuletynie dotyczącym kariery stosujemy tzw. procedurę Double-opt-in. Oznacza to, że po rejestracji przesyłamy na podany adres wiadomość e-mail, w której użytkownik potwierdza chęć otrzymywania biuletynu. Brak potwierdzenia rejestracji w ciągu dwóch tygodni skutkuje automatycznym usunięciem informacji.

Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktu za pomocą formularza internetowego lub e-mailem, zapisujemy podane informacje, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na zapytanie i zadanie ew. dodatkowych pytań. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a rozp. w sprawie ochrony danych, o ile nawiązanie kontaktu jest uzasadnione i wymagane do spełniania zapisów umowy zgodnie z podstawą prawną stanowiącą art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b rozp. w sprawie ochrony danych. Jeżeli wymaga tego udzielenie odpowiedzi, przekazujemy zapytanie do odpowiedniej jednostki naszej grupy przedsiębiorstw. Dane zgromadzone w tym kontekście usuwamy, gdy ich zapis nie jest już konieczny, lub ograniczamy zakres przetwarzania, jeżeli występują ustawowe obowiązki dotyczące ich archiwizacji.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

W przypadku rejestracji na naszej stronie internetowej w celu korzystania ze spersonalizowanych usług, następuje zapis danych osobowych widocznych w oknie wprowadzania formularza rejestracji. Są to dane kontaktowe i niezbędne do komunikacji, takie jak nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres e-mail. Rejestracja umożliwia dostęp do usług i treści, zarezerwowanych wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych. Po rejestracji na naszej stronie zapisujemy ponadto Państwa adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Stanowi to zabezpieczenie na wypadek bezprawnego wykorzystania Państwa danych przez podmioty trzecie i rejestracji na naszej stronie przy użyciu tych danych bez Państwa wiedzy. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b rozp. w sprawie ochrony danych. Brak udostępnienia danych obowiązkowych skutkuje brakiem możliwości dokończenia procesu rejestracji.

Korzystanie z oferty sklepu BAUER (www.bauer-products.de)

Aby dokonać zamówienia w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy konieczne jest podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane wymagane do zawarcia umów posiadają specjalne oznaczenie, inne dane są dobrowolne. Podane dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia. Ponadto możemy przekazać Państwa dane płatnicze do naszego banku. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b rozp. w sprawie ochrony danych. Dane te są zapisane na koncie klienta z możliwością wycofania zgody i są dostępne przy kolejnych zakupach. Dane konta użytkownika można modyfikować w obszarze klienta. Aby zakończyć rejestrację, należy przesłać e-mail na adres bag-webshop@bauer.de. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres aktywności konta klienta i gdy zapis jest niezbędny do realizacji naszych zobowiązań umownych. Jeżeli dane nie są konieczne do realizacji zobowiązań umownych, są one regularnie usuwane, o ile nie występuje obowiązek archiwizacji wynikający z prawa handlowego lub podatkowego.

Korzystanie z naszego portalu dot. kariery (https://www.bauer.de/bauer_group/career/)

Dane osobowe i pliki przekazane w portalu kariery są przetwarzane w celu rejestracji i edycji aplikacji rekrutacyjnych online. Dane osobowe są zapisywane na zabezpieczonych serwerach naszego podwykonawcy oraz są przekazywane do przedsiębiorstw połączonych prawnie z koncernem lub do odpowiedniego działu specjalistycznego grupy BAUER, w którym występuje dane zapotrzebowanie kadrowe. Dane i pliki oznaczone jako pola obowiązkowe są wymagane do naszego wewnętrznego użytku. Ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym online.

Jeżeli wysłana aplikacja nie zakończy się powodzeniem, dane i pliki pozostaną zapisane w naszej bazie danych przez okres sześciu miesięcy, aby udzielić odpowiedzi na pytania w związki z Państwa zgłoszeniem rekrutacyjnym. Jeżeli zgłosili Państwo chęć udziału w innych procesach rekrutacyjnych lub wyrazili zgodę na rejestrację w naszej bazie aplikantów, zapiszemy dane i pliki przez okres dwóch lat, aby uwzględnić Państwa kandydaturę także przy okazji przyszłych wakatów. Dane i pliki osobowe zostaną następnie usunięte z portalu kariery. W przypadku pomyślnego zakończenia procesu rekrutacji, Państwa dane osobowe i pliki będą nadal wykorzystywane w ramach stosunku pracy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a, lit. b rozp. podst. w sprawie ochrony danych oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozp. podst. w sprawie ochrony danych.

Korzystanie z Centrum obsługi klienta (https://customercenter.bauer.de)

Centrum obsługi klienta to portal dla klientów i partnerów biznesowych, oferujący indywidualne usługi online, np. portal maszyn używanych, system części zamiennych i system informacyjny oraz formularz opinii (obowiązują tu powyższe dane dotyczące formularza kontaktowego). Aby korzystać z Centrum obsługi klienta, należy dokonać rejestracji, podając swoje dane osobowe i stanowisko, co pozwoli przydzielić odpowiednie uprawnienia dostępu do poszczególnych modułów, a także należy zaakceptować warunki użytkowania portalu. Rejestracja jest zakończona po przydzieleniu przez nas uprawnień dostępu do poszczególnych modułów i zalogowaniu się użytkownika do portalu przy użyciu hasła przesłanego w e-mailu z potwierdzeniem rejestracji.

Wykorzystujemy przekazane dane osobowe użytkowników portalu w celu technicznego zarządzania portalem, kontroli uprawnień dot. dostępu do danych, wspierania użytkowników portalu przy dostępie do danych (pliki cookie, patrz powyżej), udzielania odpowiedzi na pytania związane z kontem użytkownika i/lub przesłanych zamówień. Dane osobowe niezbędne do nawiązania kontaktu są przekazywane w ramach portalu maszyn używanych do innych zainteresowanych i zarejestrowanych w portalu użytkowników, jeżeli dany użytkownik wystawił w portalu maszynę lub osprzęt na sprzedaż lub przesłał zapytanie dotyczące wystawionego urządzenia. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b rozp. w sprawie ochrony danych.

Dane konta użytkownika można modyfikować w obszarze klienta. Aby zakończyć rejestrację, można przesłać wiadomość za pośrednictwem formularza zwrotnego lub e-maila na adres service@bauer.de. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres aktywności konta użytkownika i gdy zapis jest niezbędny do realizacji naszych zobowiązań umownych. Jeżeli dane nie są konieczne do realizacji zobowiązań umownych, są one regularnie usuwane, o ile nie występuje obowiązek archiwizacji wynikający z prawa handlowego lub podatkowego.

Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych

Obecnie stosujemy wtyczki następujących mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Xing, LinkedIn, RSS-Feed. Korzystamy z tzw. rozwiązania podwójnego kliknięcia. Oznacza to, że wchodząc na naszą stroną z zasady nie są przekazywane żadne dane osobowe do operatorów wtyczek. Operatora wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu w polu za pomocą liter początkowych lub logo. Udostępniamy możliwość bezpośredniej komunikacji z operatorem wtyczki za pomocą przycisku ekranowego. Operator wtyczki otrzymuje informacje o tym, że dana strona internetowa naszej oferty online została otwarta dopiero po kliknięciu i aktywacji zaznaczonego pola. Ponadto przekazywane są dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje do naszego serwera. W przypadku Facebook i Xing zgodnie z danymi danego operatora w Niemczech adres IP zostaje zaszyfrowany natychmiast po zapisie. Poprzez aktywację wtyczki dane osobowe są zatem przekazywane do operatora wtyczki i tam zapisywane (w przypadku operatorów amerykańskich w USA). Ponieważ operator wtyczki zapisuje dane szczególnie za pomocą plików cookie, przed kliknięciem szarego pola zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa w Państwa przeglądarce.

Nie mamy wpływu ani na zapisane dane ani procesy przetwarzania danych, a także nie jest nam znany pełny zakres gromadzenia danych, celów przetwarzania, terminów zapisu. Również usuwanie zgromadzonych danych zależy od regulacji danego operatora wtyczki. Operator wtyczki zapisuje zgromadzone dane w formie profili użytkowych i wykorzystuje je w celach reklamowych, badania rynku i/lub dostosowania swojej strony internetowej do potrzeb użytkowników. Analiza taka przeprowadzana jest szczególnie (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostosowanie treści reklamowych do indywidualnego profilu i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie. Przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto i operatora wtyczki i są Państwo zalogowani. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowych, co wymaga zgłoszenia się bezpośrednio do operatora danej wtyczki. Wtyczki umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy zoptymalizować naszą ofertę i zaproponować jej bardziej interesującą formę. Podstawę prawną w zakresie wykorzystania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f rozp. podst. w sprawie ochrony danych.

Więcej informacji dotyczących celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez operatorów wtyczek znajduje się w deklaracji dotyczącej ochrony danych na stronach internetowych operatora. Znajdują się tam także dodatkowe informacje dotyczące praw i możliwości ustawień mających na celu ochronę sfery prywatnej.

Integracja filmów z kanału YouTube

Do naszej oferty online włączyliśmy filmy z kanału YouTube, zapisane na stronie https://www.youtube.com i które można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie filmy są włączone w „rozszerzonym trybie ochrony danych“, tzn. żadne z Państwa danych jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeżeli nie odtwarzają Państwo tych filmów. Po odtworzeniu filmów następuje przekazanie poniższych danych. Nie mamy wpływu na transmisję tych danych.

Po wejściu na stronę internetową kanał YouTube otrzymuje informacje, że użytkownik otworzył daną podstronę naszej strony internetowej. Ponadto wszystkie dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer, są przekazywane do YouTube. Dzieje się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, dane są przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu YouTube, przed aktywacją przycisku należy się wylogować. YouTube zapisuje Państwa dane jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub dostosowania treści strony internetowej do indywidualnego zapotrzebowania. Analiza taka przeprowadzana jest szczególnie (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostosowanie treści reklamowych do indywidualnego profilu i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowych, co wymaga zgłoszenia się bezpośrednio do firmy YouTube.

Więcej informacji dotyczących celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube znajduje się w deklaracji dotyczącej ochrony danych. Zawiera ona także dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień zapewniających ochronę sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i obowiązują go regulacje Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integracja Google Maps

Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy bezpośrednio na stronie wyświetlać interaktywne mapy i umożliwiamy wygodne korzystanie z funkcji map. Po wejściu na stronę internetową Google otrzymuje informacje, że użytkownik otworzył daną podstronę naszej strony internetowej. Ponadto do Google przekazywane są dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje do naszego serwera. Dzieje się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeżeli są Państwo zalogowani na koncie Google, dane są przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu Google, przed aktywacją przycisku należy się wylogować. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub dostosowania treści strony internetowej do indywidualnego zapotrzebowania. Analiza taka przeprowadzana jest szczególnie (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostosowanie treści reklamowych do indywidualnego profilu i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowych, co wymaga zgłoszenia się bezpośrednio do firmy Google.

Więcej informacji dotyczących celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez operatorów wtyczki znajduje się w deklaracji dotyczącej ochrony danego operatora. Znajdują się tam także dodatkowe informacje dotyczące praw i możliwości ustawień mających na celu ochronę sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i obowiązują go regulacje Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne działania zabezpieczające, mające na celu ochronę Państwa danych przed dostępem przez osoby nieupoważnione. Oprócz zabezpieczenia środowiska roboczego stosujemy np. w niektórych obszarach (podanie online, konto klienta, formularz kontaktowy) procedurę szyfrowania. Podane przez Państwa informacje są następnie przekazywane w zaszyfrowanej formie za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), aby zapobiec nadużyciu danych przez podmioty trzecie. Można to rozpoznać po tym, że w pasku statusu Państwa przeglądarki widnieje symbol zamkniętej kłódki i wiersz adresu rozpoczyna się od „https“.

Prawa podmiotów zainteresowanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z rozporządzenia głównego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz z federalnej ustawy o ochronie danych, szczególnie prawo do informacji (art. 15 rozporządzenia dot. ochr. danych), prawo do korekty (art. 16 rozporządzenia dot. ochr. danych), prawo do usuwania (art. 17 rozporządzenia dot. ochr. danych), prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania (art. 18 rozporządzenia dot. ochr. danych), prawo do sprzeciwu dotyczącego przetwarzania (art. 21 rozporządzenia dot. ochr. danych) i prawo do transmisji danych (art. 20 rozporządzenia dot. ochr. danych). Proszę zwrócić się w tym celu do wyznaczonego powyżej specjalisty ds. ochrony danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wsparte Państwa zgodą, mają Państwo prawo do wycofania jej w każdej chwili, nie naruszając legalności przetwarzania wynikającego ze zgody do momentu jej wycofania.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest oparte na wyważeniu interesu, można sprzeciwić się mu sprzeciwić. Ma to miejsce wtedy, gdy przetwarzanie nie jest wymagane zwłaszcza do spełnienia warunków umowy z Państwem, co jest przez nas przedstawione w powyższym opisie funkcji. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o podanie przyczyn uzasadniających, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych zgodnie z naszą praktyką. W razie uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych albo dokonamy dostosowań bądź przedstawimy istotne, wymagające uwzględnienia przyczyny, które obligują nas do kontynuowania przetwarzania.

Ponadto mają Państwo możliwość zwrócenia się ze skargą do wskazanego powyżej specjalisty ds. ochrony danych lub urzędu nadzorczego w kwestiach ochrony danych.

Zmiany deklaracji dotyczącej ochrony danych

Podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do dostosowania tej deklaracji dotyczącej ochrony danych i przekaże ew. zmiany do wiadomości.