Rury i filtry studzienne ze stali

Certyfikacja

Posiadamy certyfikację procesów spawalniczych wg PN-EN ISO 3834-2:2021 w zakresie produkcji i dystrybucji produktów stosowanych w poszukiwaniu, wydobywaniu i transporcie wody.

Wszystkie nasze produkty przeznaczone do montażu w studniach głębinowych do czerpania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Materiały

Materiały wykorzystane podczas zabudowy otworu hydrogeologicznego stanową jednie ułamek kosztów całej inwestycji. Dobór odpowiedniego dla konkretnych warunków rozwiązania pozwala na długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie studni głębinowej. W żadnym przypadku kryterium cenowe nie powinno być jedynym decydującym wyznacznikiem uwzględnionym przy wyborze materiałów.

Wszystkie produkty znajdujące się w naszej ofercie posiadają wymagane atesty i dopuszczenia. Stosowane przez nas rozwiązania technicznie bazują na wieloletnim doświadczeniu gwarantując użytkownikom najwyższą jakość naszych produktów.

Stal węglowa

Nazywana również stalą czarną lub niestopową. Występowanie odmiennych struktur stali spowodowane jest różną zawartością węgla. Wpływa to na ich własności mechaniczne oraz warunkuje sposób obróbki. Dlatego też stal niestopowa stosowana jest powszechnie przy wytwarzaniu konstrukcji oraz części urządzeń mechanicznych, wszędzie tam, gdzie jej charakterystyki są wystarczające do zastosowań. Stal węglowa nie posiada atestu PZH.

W zależności od zawartości węgla stal dzieli się na:

 • stal niskowęglową – o zawartości węgla do około 0,3%, 
 • stal średniowęglową – o zawartości od 0,3 do 0,6%,
 • stal wysokowęglową – o zawartości powyżej 0,6%.

W zależności od zastosowania stal dzieli się na:

 • stal konstrukcyjną,
 • stal narzędziową,
 • stal o szczególnych właściwościach fizycznych i chemicznych.
Stal 1.4301 (AISI 304)

Standardowy gatunek stali z grupy austenitycznych stali chromowo – niklowych. Wykazuje dobrą odporność na korozję w środowisku naturalnym. Nie nadaje się do stosowania w środowisku zasolonym oraz o wysokim stężeniu chloru.

Stal 1.4404 (AISI 316 L)

Austenityczna stal chromowo-niklowo-molibdenowa z niewielką zawartością węgla. Odporność na korozję – uwarunkowana przez dodatek 2 – 2,5% molibdenu jest w przypadku stali 1.4404 znacznie lepsza w porównaniu ze standardowymi stalami austenitycznymi, jak 1.4301.

Stal 1.4571 (AISI 316 Ti)

Nierdzewna austenityczna stal chromowo-niklowo-molibdenowa stabilizowana tytanem. Stal cechuje dobra odporność na korozję w większości wód naturalnych pod warunkiem, że stężenie kwasów chlorowych i solnych nie jest zbyt wysokie. Ma lepszą odporność na korozję międzykrystaliczną niż stale niestabilizowane tytanem, ponieważ dodatek tytanu zapobiega wytrącaniu się węglików chromu w granicach ziaren. Ponadto wykazuje wysoką wytrzymałość na temperaturę – jest to stal szczególnie zalecana do zastosowania w geotermii.

Zabezpieczenie antykorozyjne


Elementy wykonywane z różnego rodzaju stali wymagają niezbędnego zabezpieczenie antykorozyjnego. Należy pamiętać o tym, że elementy wykonane ze stali węglowej (czarnej) bez odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego nie posiadają atestu PZH.

Cynkowanie ogniowe

Cynkowanie jest powszechnie stosowaną metodą ochrony elementów wykonanych ze stali węglowej. Metalowy przedmiot przed procesem cynkowania jest dokładnie oczyszczony i odtłuszczany, najpierw poddaje się go kąpieli w kwasie solnym lub fluorowodorowym a następnie w roztworze chlorku cynku i chlorku amonu. Zabiegi te pozwalają na uzyskanie powierzchni stali pozbawionej śladów korozji gazowej, piasku, rdzy, zgorzelin a nawet śladowych ilości tlenków.

Ostatnim etapem jest suszenie w temperaturze 150 ᵒC. Dopiero tak przygotowana powierzchnia może być poddana procesowi cynkowania, który polega na zanurzeniu w stopionym cynku poddanym uprzednio działaniu wysokiej temperatury (około 450 ᵒC).

Cząsteczki żelaza i cynku wchodzą w reakcję, co skutkuje powstaniem na stalowej powierzchni warstwy ich stopu. Cynkowanie ogniowe wykazuje dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
W przypadku zastosowania elementów cynkowanych należy pamiętać o tym, iż powłoka cynkowa musi posiadać atest PZH.

Trawienie i pasywacja stali szlachetnych

Nawet stal szlachetna może ulec korozji, jeśli powierzchnia nie była poddana odpowiednim obróbkom lub też materiał nie był należycie dobrany do szczególnych warunków. Odpowiednia obróbka powierzchni gotowego produktu ze stali szlachetnej nadaje mu potrzebne cechy odpornościowe.

W naszej firmie obróbkę powierzchniową przeprowadzamy po wykonaniu wszystkich czynności produkcyjnych (formowaniu, cięciu, zgrzewaniu). Dzięki temu możemy zagwarantować naszym klientom doskonałą jakość produktów ze stali szlachetnej.

Trawienie jest procesem polegającym na usuwaniu powierzchniowej warstwy metalu lub oczyszczaniu powierzchni przedmiotów z produktów korozji, tlenków, rdzy oraz zgorzelin – wszędzie tam gdzie zmniejszona została zawartość chromu na powierzchni. Proces przeprowadza się przy użyciu mieszanin odpowiednio dobranych kwasów, niekiedy z dodatkiem soli, które mają za zadanie ułatwić trawienie. Proces trawienia powoduje równomierne utlenienie na całej powierzchni materiału. Proces pasywacji dodatkowo zapewnia utrwalenie tej powłoki.

Pasywacja metali jest przejściem niektórych metali w stan pasywny, w którym posiadają wyższy potencjał standardowy. Proces związany jest z tworzeniem na powierzchni metali warstwy tlenków szczelnie przylegających do niej i chroniącej metal przed dalszym utlenianiem. Pasywacja zachodzi pod wpływem naturalnego utleniacza jakim jest np. tlen atmosferyczny lub w procesach elektrochemicznych poprzez utleniające działanie kwasów (utleniających).

Powłoka HAGULIT®

Powłoka HAGULIT® jest wynikiem badań mających na celu spełnienie potrzeb wolnego od ograniczeń czasu użytkowania produktów stalowych wykorzystywanych w budowie studni oraz ograniczenia strat liniowych w rurociągach.
Proszek epoksydowy nakładany jest w zaawansowanym technologicznie procesie powlekania fluidyzacyjnego, poddawanym ciągłej kontroli jakości na poziomie wszystkich parametrów. Gwarantuje to bezpieczeństwo użycia produkowanych przez nas materiałów do budowy studni. Jakość powłoki wynika z właściwości i udanego połączenia materiałów powłoki (proszku epoksydowego) i wstępnie przygotowanego do powlekania produktu.

HAGULIT® charakteryzują następujące zalety użytkowania:
• długi okres trwałości; odporność na środki używane w procesach dezynfekcji i regeneracji,
• duża gładkość powierzchni pozwalająca na organicznie strat linowych w rurociągach,
• rozszerzona odporność termiczna umożliwia użytkowanie w przedziale od -30 °C do 80 °C,
• wysoka twardość powłoki zapobiegająca uszkodzeniom mogącym wystąpić podczas transportu i podczas montażu,
• minimalna wartość przenikania tlenu przez powłokę,
• znaczna odporność powłoki wynikająca ze starannej obróbki za pomocą śrutowania,
• brak infiltracji powłoki w wypadku korozji.

Perforacja rur filtrowych

Rodzaje perforacji filtrów ze stali :

 • otworowa – otwory okrągłe wykonywane w rurach stalowych; średnice otworów perforacji  w zależności od średnicy rury; w przypadku rur o dużych średnicach nawet do 25 mm,
 • mostkowa – na rurach stalowych ze stali czarnej, ocynkowanej, nierdzewnej lub lakierowanej (HAGULIT); wysokość mostka od 0,6 do 1,7 mm,
 • ze szczeliną ciągłą – ze stali nierdzewnej na bazie konstrukcji z prętów pionowych; wielkość szczelin od 0,1 mm wzwyż.
Połączenia

Dostępne połączenia filtrów oraz rur pełnych:

 • kołnierzowe
 • gwintowe
 • zatyczkowe

Rury i filtry studzienne z gwintem okrągłym lub połączeniem kołnierzowym

Filtry perforowane mostkowo wg DIN 4922 ze stali nierdzewnej (1.4301, 1.4541, 1.4571) trawione i pasywowane

Filtry i rury pełne wg DIN 4922 ze stali nierdzewnej (1.4301, 1.4541, 1.4571) trawione i pasywowane z gwintem okrągłym lub połączeniem kołnierzowym

Filtry z okładziną żwirową

Filtry i rury studzienne z powłoką HAGULIT® - dane techniczne

Filtry i rury pełne ze stali ST 37 wg DIN 4922 z powłoką HAGULIT® wg VDI 2538, z pierścieniem uszczelniającym (o-ring).

Filtry z okładziną żwirową

Rury studzienne z połączeniami zatyczkowymi

Filtry i rury studzienne ze stali nierdzewnej z połączeniami zatyczkowymi ZSM

Filtry i rury pełne ze stali nierdzewnej (1.4301, 1.4541, 1.4571) trawione i pasywowane z połączeniem zatyczkowym składającym się z pierścienia uszczelniającego i jednej zatyczki

Filtry z okładziną żwirową

Połączenie zatyczkowe ZSM

Filtry i rury pełne ze stali ST 37 z powłoką HAGULIT® wg VDI 2538 z połączeniami zatyczkowymi

Filtry i rury pełne ze stali ST 37 z powłoką HAGULIT® wg VDI 2538 z połączeniami zatyczkowymi składającymi się z pierścienia uszczelniającego i jednej zatyczki.

Filtry z okładziną żwirową

Filtry ze szczeliną ciągłą

Filtry ze szczeliną ciągłą charakteryzuje bardzo wysoka przepustowość. Ich zalety są następujące:

• nawet ponad 60 % wolnej przestrzeni przepływu.

• przy odpowiedniej konstrukcji możliwa zabudowa aż do głębokości 3000 m.

• zredukowanie średnicy odwiertu; możliwa rezygnacja z wykonania obsypki żwirowej

• dzięki stożkowatemu kształtowi drutu powierzchniowego nie występuje zjawisko zaklejania się szczelin i nie maleje przepustowość filtru.

Filtry ze szczeliną ciągłą składają się z drutu powierzchniowego o przekroju trójkątnym i pionowych prętów tworzących szkielet filtru. Drut powierzchniowy „owija” pręty pionowe i jest z nimi zgrzany. Filtry tego typu zostały skonstruowane, aby umożliwić wykonanie studni w jednorodnych, drobnych piaskach. Studnie takie znajdują się na ogół w warstwach wodonośnych o niewielkiej miąższości, na niewielkich głębokościach, ale bywają bardzo obiecujące pod względem wydajności.

Filtry ze szczeliną ciągłą są wysoce sprawne w każdych warunkach m. in. dzięki możliwości wykonania szczelin poniżej 0,1 mm. Nie powoduje to zmniejszenia wysokiej przepustowości z powodu minimalnego tarcia i erozji materiału filtru. Materiałami z którego zrobiony jest filtr ze szczeliną ciągłą mogą być, w zależności od potrzeb, zwykła stal nierdzewna lub stopy o wysokiej odporności na korozję.

Przepustowość

Dane techniczne

Wykonanie standardowe (okrągłe pręty pionowe). Dla kolumn z rur pełnych ze stali nierdzewnej lub PCV połączenia ZSM lub gwint wg DIN 4922 ewentualnie gwint wg DIN 4925.

 

 • Szerokość szczeliny od 0,1 do 5,0 mm
 • Głębokość zabudowy do ok. 3000m (przy odpowiedniej konstrukcji)
 • Dostępne rodzaje stali V2A oraz V4A
 • Możliwość połączenie z rurami PVC, GFK, stali różnych rodzajów.
 • Połączenie: gwint trapezowy, kołnierzowe lub ZSM
 • Długość odcinków:  1 – 6 m
 • Atest PZH

Filtry ze szczeliną ciągłą z prefabrykowaną obsypką z kulek szklanych

Konstrukcja filtru ze szczeliną ciągła z wypełnieniem kulkami szklanymi oparta jest na dwóch filtrach, wewnętrznym stanowiącym jednocześnie filtr bazowy do którego mocowane są wybrane łączniki oraz zewnętrznego pełniącego zarówno funkcję elementu filtracyjnego jak i utrzymującego obsypkę. Przestrzeń pierścieniowa wypełniana jest kulkami szklanymi stanowiącymi złoże filtracyjne.

Konstrukcja łączy ze sobą zalety filtra ze szczeliną ciągłą, który dzięki swojej konstrukcji jest obecnie najbardziej wydajnym, mechanicznie wytrzymałym a przy tym relatywnie ekonomicznym rozwiązaniem w technice filtracji oraz kulek szklanych które cechują się kulistością na poziomie 95%, co oznacza że w przybliżeniu ich kształt można postrzegać jako kulę, która występuje w modelu idealnej filtracji.

Zalety:

 • Duża swobodna powierzchnia dopływu nawet przy drobnej szczelinie
 • Redukcja prędkości przepływu przez filtr
 • Dokładność i precyzja wykonania szczelin
 • Ograniczenie procesów kolmatacji
 • Równomierny przepływ po obwodzie i długości filtra
 • Stal szlachetna 1.4571/1.4404 – wydłużona odporność na korozję w warunkach solankowych
 • Szybki i łatwy montaż dzięki możliwości zastosowania połączeń ZSM
 • Prefabrykacja w zakładzie produkcyjnym
 • Dokładne i równomierne rozmieszczenie złoża
 • Brak konieczności wykonywania obsypki/żwirowania
 • Redukcja kosztów prac wiertniczych – poszerzanie strefy filtrowej, wykonanie obsypki
 • Zastosowanie kulek szklanych przybliża do idealnego modelu filtracji
 • Kulki szklane są dokładnie „upakowane” ale istniej możliwość ich łatwego „wzruszenia” – czyszczenie
 • Mniejsze opory przepływu przez złoże wykonane z kulek szklanych
 • Zdecydowanie mniejsza podatność na kolmatację niż w przypadku żwiru
 • Brak zjawiska sedymentacji ( frakcjonowania ) się opadającego złoża w cieczy
 • Właściwości samoczyszczące
 • Możliwość pracy w dwóch kierunkach eksploatacyjny/chłonny
 • Prosta i skuteczna regeneracja