Impressum/Wskazówki prawne

GWE POL-BUD Sp z o.o.
ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź
Telefon: +48 638893-0
e-mail: office@gwe-polbud.pl
Internet www.gwe-polbud.pl

reprezentowana przez Zarząd:
Witold Rajpold – Dyr. Zarządzający

Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście /  XX Wydz. Gosp.
KRS: 0000078752,

NIP: 677-00-45-042

Udostępnianie danych i informacji/wyłączenie odpowiedzialności

GWE POL-BUD Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone na tej stronie internetowej były prawidłowe. Niemniej jednak wykluczona jest jakakolwiek gwarancja lub odpowiedzialność za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnionych informacji i danych.

GWE POL-BUD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji lub danych bez uprzedniego powiadomienia.

Jeżeli nasze strony internetowe zawierają wypowiedzi o charakterze przyszłym, opierają się one na przekonaniach i ocenach GWE POL-BUD Sp. z o.o.  i tym samym zawierają dozę ryzyka i niepewności. Odpowiedzialność za takie wypowiedzi jest jednoznacznie wykluczona.

Hiperłącza i odsyłacze (wyłączenie odpowiedzialności)

Z treści własnych GWE POL-BUD Sp. z o.o. następuje przekierowanie do stron internetowych innych dostawców za pomocą odsyłaczy (“linków”), które jedynie otwierają dostęp do treści zewnętrznych. GWE POL-BUD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zewnętrzne.

Prawo autorskie

Jeżeli nie wskazano inaczej, treści i struktura stron internetowych GWE POL-BUD Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Dotyczy to w szczególności tekstów, ilustracji, grafik, plików dźwiękowych, filmowych lub animacyjnych łącznie z ich rozmieszczeniem na stronach. Powielanie lub wykorzystanie stron lub ich treści (bądź ich fragmentów) bez uprzedniej, oddzielnej zgody danego właściciela prawnego jest niedozwolone. To samo dotyczy marek lub oznaczeń, które są wymienione lub zilustrowane w ofercie internetowej.

Rozwiązywanie sporów

Nie występuje zobowiązanie ani gotowość do udziału w procedurze rozwiązywania sporów przed jednostką rozwiązywania sporów konsumenckich.

Platforma Komisji UE do rozwiązania sporów online: www.ec.europa.eu/consumers/odr