Rury pompowe

Oferujemy kompleksowe systemy rur dostosowane do indywidualnych potrzeb, wyposażone w niezbedne łaczniki pozwalające na połaczenie rur pompowych z pompą głębinową oraz głowicą studzienną.

Certyfikacja

Posiadamy certyfikację procesów spawalniczych wg PN-EN ISO 3834-2:2021 w zakresie produkcji i dystrybucji produktów stosowanych w poszukiwaniu, wydobywaniu i transporcie wody.

Wszystkie nasze produkty przeznaczone do montażu w studniach głębinowych do czerpania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Rury pompowe z połączeniem kołnierzowym

Klasyczne rury pompowe z połączeniami kołnierzowymi wykonane zgodnie z DIN 4927, po obu stronach
z przyspawanymi kołnierzami wykonanymi zgodnie z DIN 2633, z dwoma wycięciami dla kabla elektrycznego.

 • możliwość wykonania z dodatkowymi rurkami piezometrycznymi,
 • kołnierze z wycięciami na przewody,
 • dostarczane wraz z niezbędnymi śrubami i uszczelkami.
Rury pompowe ze stali ocynkowanej ogniowo - dane techniczne

Rury pompowe z połączeniem kołnierzowym wg DIN 4927, kołnierze spawane wg DIN 2633, PN 16,  z dwoma wycięciami na przewody.

Rury pompowe ze stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej - dane techniczne

Rury pompowe z połączeniem kołnierzowym wg DIN 4927, kołnierze spawane wg DIN 2633, PN 16, z dwoma wycięciami na przewody.

Rury pompowe z powłoką HAGULIT® - dane techniczne

Rury pompowe  z połączeniem kołnierzowym wg VDI 2538, grubość powłoki ochronnej 0,3-0,5 mm.

Rury pompowe – GWE EcoConnect

 • niedroga alternatywa dla tradycyjnych rur pompowych,
 • szczelność przy ciśnieniu roboczym do 50 bar,
 • zalecana głębokość montażu do 160 m,
 • szybki i niezawodny montaż,
 • formowane, odporne na odkształcenia połączenia kielichowe,
 • mała średnica zewnętrzna umożliwia montaż również w studniach małośrednicowych,
 • zintegrowane zabezpieczenie przed obrotem zapewniające bezpieczny rozruch pompy,
 • dobór różnych gatunków stali szlachetnej w celu uzyskania optymalnej odporności na korozję.
Rury pompowe GWE EcoConnect - dane techniczne

Rury pompowe z połączeniem GWE EcoConnect ze stali nierdzewnej, trawione i pasywowane, wg norm zakładowych, z połączeniami kielichowymi.

 

Rury pompowe z połączeniami zatyczkowymi ZSM

 

 • szybki i niezawodny montaż,
 • spawane, odporne na odkształcenia połączenia kielichowe,
 • mała średnica zewnętrzna umożliwia montaż również w studniach małośrednicowych,
 • zintegrowane zabezpieczenie przed obrotem zapewniające bezpieczny rozruch pompy,
 • dobór różnych gatunków stali szlachetnej w celu uzyskania optymalnej odporności na korozję.
Rury pompowe ZSM wg DIN 4945-2 - dane techniczne

Rury pompowe z połączeniem ZSM ze stali nierdzewnej (1.4301, 1.4541, 1.4571) trawione i pasywowane, wykonane wg DIN 4945-2, z dwoma pierścieniami uszczelniającymi, jedną sprężyną stalową i zabezpieczeniem przed obrotem.

Rury pompowe ZSM wg norm zakładowych - dane techniczne

Rury pompowe z połączeniem ZSM ze stali nierdzewnej (1.4301, 1.4541, 1.4571) trawione i pasywowane, wykonane wg norm zakładowych, z pierścieniem uszczelniającym, jedną sprężyną stalową i zabezpieczeniem przed obrotem.

Rury pompowe ZSM z powłoką HAGULIT® - dane techniczne

Rury pompowe z połączeniem ZSM wg DIN4945-1, z dwoma pierścieniami uszczelniającymi, dwoma zatyczkami z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem rur przed obrotem, pokryte powłoką HAGULIT® wg VDI 2538

Rury pompowe – GWE SECA®

 

 • niewielkie wymiary zewnętrzne umożliwiają zabudowę w studniach o średnicy od 4”,
 • wolne od korozji,
 • niewymagające konserwacji,
 • niezarastające podczas całego okresu eksploatacji,
 • oszczędność w zużyciu energii elektrycznej po pompy w stosunku do rur stalowych do 50%,
 • niewielki ciężar,
 • niezawodne dla wody pitnej i surowej.
Rury pompowe GWE SECA® - dane techniczne

Rury pompowe GWE SECA® z twardego polichlorku winylu (PVC-U), wg norm zakładowych z połączeniami gwintowymi oraz nasuwką zabezpieczającą przed obrotem.